Since ศิลป์ WORKSHOP

sincesilp-logo

ต่อยอดจากซีรีส์ Since ศิลป์ คอมมิกเอสเสเปิดโลกการศึกษาสายนิเทศศิลป์ยอดนิยมของออมเล็ต กลายเป็นเวิร์กช็อปศิลปะที่รวบรวมคนที่ชื่นชอบการวาดๆ เขียนๆ มาพบกับ ‘ไอซ์’ หัทยา พานิชกุลจรัส ผู้เขียน Since ศิลป์อย่างใกล้ชิด พร้อมมีผลงานฝีมือของตนเองติดไม้ติดมือกลับไป

เวิร์กช็อป Since ศิลป์ ไม่มีกำหนดจัดเป็นประจำ แต่แต่ละครั้งจะใช้เวลา 1 วันเต็มโดยมีทั้งช่วงบรรยาย ช่วงลงมือปฏิบัติ และช่วงให้ความคิดเห็น โดยเน้นการให้เทคนิกการสร้างสรรค์ผลงานตามหัวข้อเฉพาะของแต่ละครั้ง และมีช่วงหลังกิจกรรมที่ผู้เขียนสามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานหรือศึกษาในด้านศิลปะได้

dsc_0379