Original Connect

oricon logo-2

Original Connect (ออริจินัล คอนเน็กต์) คืองานอีเว้นต์ซื้อขายหนังสือการ์ตูนทำมือของนักวาดการ์ตูนอิสระ ซึ่งจัดขึ้นในนามของเว็บไซต์ Anitime.in.th เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการ์ตูนในประเทศไทยและกระตุ้นความคึกคักของตลาดหนังสือการ์ตูนทำมือ

นอกจากการซื้อขายผลงานของนักเขียนที่มาออกบูธแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมส่วนกลางของงาน กิจกรรมจากอนิไทม์ และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการจากผู้จัดแสดงสินค้า เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมที่หลากหลาย

งานออริจินัล คอนเน็กต์ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมแหล่งสมาคมทหาร กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ และได้รับการสนับสนุนจากเซอร์เคิล ผู้สนับสนุน ผู้จัดแสดงสินค้า และผู้เข้าชมงานทั่วไปเป็นอย่างดี และคาดว่าจะจัดปีละ 2 ครั้ง

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของงานคือ oricon.in.th