Oricon.in.th

ORC-LOGO-1

Oricon.in.th (ออริคอน) เป็นเว็บไซต์ศูนย์กลางข้อมูลงานอีเวนต์หนังสือการ์ตูนทำมือ (โดจินชิ) ในประเทศไทย เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของผู้จัดงานอีเวนต์โดจินชิ พร้อมเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจให้ทราบกำหนดการและรายละเอียดเบื้องต้นของงาน

oricon-homepage

เว็บไซต์ออริคอนเป็นส่วนหนึ่งของเจตนารมณ์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการ์ตูนในประเทศไทย และเป็นแบรนด์ย่อยของอนิไทม์

Oricon.in.th เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559