Editorial Service

บริการงานบรรณาธิการครบวงจรสำหรับองค์กรที่ต้องการผลิตสื่อของตนเอง อาทิ หนังสือ วารสาร นิตยสาร สูจิบัตร แผ่นพับ รายงานประจำปี ประวัติองค์กร และ e-book ทั้งสำหรับใช้ภายในและภายนอกองค์กร ครบทุกขั้นตอนของการทำสื่อสิ่งพิมพ์ หรือจะเลือกใช้บริหารเฉพาะขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งก็ได้

etd-e-1

 

เขียนและเรียบเรียงเนื้อหา
บริการเขียนข่าว บทความ คอลัมน์ต่างๆ โดยมีกองบรรณาธิการที่ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล

พิสูจน์อักษร
ตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดคำและเรียบเรียงประโยคให้สามารถสื่อสารชัดเจนและเข้าใจตรงประเด็นยิ่งขึ้น

งานศิลป์และภาพประกอบ
ออกแบบและจัดรูปเล่มหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ จัดหาและทำภาพประกอบเพื่อชิ้นงานของคุณโดยเฉพาะ


 ตัวอย่างผลงานสื่อสิ่งพิมพ์ของเรา


ขั้นตอนการสั่งซื้อ

  1. ลูกค้าส่งรายละเอียดของเนื้อหามาทางอีเมล info@enterdock.com
  2. บริษัทประเมินราคาและส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าพิจารณา
  3. ลูกค้าลงชื่อในใบเสนอราคาและชำระเงินมัดจำตามตกลง
  4. บริษัทส่งร่างต้นฉบับให้ลูกค้าตรวจสอบครั้งแรก
  5. บริษัทจัดทำต้นฉบับจริงและให้ลูกค้าตรวจสอบ ลูกค้าสั่งแก้ไขได้ 3 ครั้ง
    (กรุณารวมสิ่งที่ต้องการให้แก้ไขและแจ้งมาพร้อมกัน)
  6. บริษัทปิดเล่มต้นฉบับ ลูกค้าชำระค่าบริการส่วนที่เหลือก่อนส่งมอบต้นฉบับไฟล์หรือตามตกลง

ติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดและขอใบเสนอราคา

0KMI_Logo_PNG Untitled-2 copyjctu