รับสมัครนักศึกษาฝึกงานหลายอัตรา

บริษัท เอ็นเทอร์ด็อค จำกัด ผู้ให้บริการออนไลน์คอนเทนต์และงานบรรณาธิกรการ์ตูนภายใต้แบรนด์ อนิไทม์ และแบรนด์ต่างๆ ในเครือ เปิดรับนักศึกษาฝึกงานที่สนใจฝึกฝนทักษะความสามารถและสัมผัสประสบการณ์ในแวดวงการ์ตูนที่หาที่อื่นไม่ได้พร้อมกันกับรับ ในตำแหน่งต่างๆ ในหลายอัตรา

ศึกษาตำแหน่งที่เปิดรับ คุณสมบัติ และรายละเอียดที่ควรทราบที่นี่