ประกาศเปิด line: enterdock และหมายเลขโทรศัพท์ใหม่

บริษัท เอ็นเทอร์ด็อค จำกัด ขอประกาศเพิ่มอีกช่องทางความสะดวกในการติดต่องาน สอบถามรายละเอียดการใช้บริการ และติดต่อธุระต่างๆ
หมายเลขโทรศัพท์ 06-2624-6269
หรือ add id line: enterdock (หรือแอดด้วยเบอร์โทรศัพท์ด้านบนก็ได้)

ส่วนหมายเลขโทรศัพท์และช่องทางการติดต่อเดิมยังสามารถใช้งานตามปกติ

บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความกรุณาแก่บริษัทมาโดยตลอด ณ โอกาสนี้