ประกาศเปิดแฟนเพจ facebook.com/enterdock

ประกาศเปิดแฟนเพจ facebook.com/enterdock

บริษัท เอ็นเทอร์ด็อค จำกัด ขอแจ้งประกาศเปิดแฟนเพจบนเฟซบุุ๊ค facebook.com/enterdock เพื่อรวบรวมผลงานและประกาศข่าวสารต่างๆ จากบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้ารายย่อยและบุคคลทั่วไปในการสืบค้นบริการของบริษัทและติดต่อสอบถาม หากท่านสนใจรับข่าวสารของบริษัท สามารถกด Like เพื่อติดตามประกาศต่างๆ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นอกจากนี้ ท่านยังสามารถติดตามข่าวสารทางทวิตเตอร์ @enterdock อีกช่องทางหนึ่ง บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความกรุณาแก่บริษัทมาโดยตลอด ณ โอกาสนี้